Klinika | Zabiegi | Ceny | Krok po kroku | Galeria zdj─?─? | Pacjenci o nas | Wroc??aw | Kontakt
Klinika normalny drukuj

ORTHOS to nowoczesny szpital wielospecjalistyczny gwarantuj─?cy pacjentom najwy??szy standard leczenia, diagnostyki i rehabilitacji. W czterech oddzia??ach szpitalnych i trzynastu poradniach specjalistycznych pracuj─? wysokiej klasy specjali??ci – lekarze, piel─?gniarki i fizjoterapeuci.

  • Najnowocze??niejsze metody

Szpital dysponuje nowoczesnym sprz─?tem medycznym, gwarantuj─?cym precyzyjn─? diagnostyk─? oraz profesjonalne zabiegi.

  • Najwy??szej klasy sprz─?t

Zapewniamy nie tylko opiek─? wykwalifikowanego personelu, ale tak??e dost─?p  do sprz─?tu i urz─?dze?? spe??niaj─?cych najwy??sze wymogi medyczne – zarówno w salach zabiegowych, jak i na oddziale rehabilitacyjnym czy w salach pacjentów. 

Posiadamy nowoczesny sprz─?t medyczny do szybkiej i precyzyjnej  diagnostyki, zabiegów oraz rehabilitacji, m.in. aparaty do znieczulenia firmy Dräger - mi─?dzynarodowego lidera w bran??ach technologii medycznej i bezpiecze??stwa,  tory wizyjne (z kamerami do endoskopii) stosowane do ma??oinwazyjnych operacji ortopedycznych, laparoskopowych i torakoskopowych.   Mobilny cyfrowy aparat RTG z ramieniem C umo??liwia wykonywanie bada?? anatomicznych cz─???ci cia??a pod ró??nymi k─?tami i zapewnia wysok─? jako??─? obrazowania (tak??e trójwymiarow─? 3D). Nowoczesny aparat USG ze specjalistycznymi g??owicami wykorzystywany jest do bada?? jamy brzusznej, klatki piersiowej ( w tym USG serca, stawów, przep??ywów krwi) oraz bada?? ginekologicznych i proktologicznych. Oddzia?? Intensywnej Terapii wyposa??ony  jest w najnowocze??niejszy sprz─?t do monitorowania funkcji ??yciowych , m.in. w inteligentne respiratory nowej generacji. 

  • Jako??─? obs??ugi

Bezpiecze??stwo pacjentów i najwy??sza jako??─? oferowanych us??ug medycznych s─? dla nas kluczowe. W oddzia??ach szpitalnych i poradniach specjalistycznych pracuj─? wysokiej klasy specjali??ci – lekarze, piel─?gniarki i fizjoterapeuci.

 

Nasz personel regularnie przechodzi specjalistyczne szkolenia medyczne (tak??e systematyczne szkolenia z zakresu u??mierzania bólu), aby by─? na bie??─?co z najnowszymi osi─?gni─?ciami wspó??czesnej medycyny.klinika1 k3

strony:  1   2   3   4  


(c) 2009 OperacjePlastyczneWroclaw.pl - mapa strony projekt i realizacja: morekart