Klinika | Zabiegi | Ceny | Krok po kroku | Galeria zdj─?─? | Pacjenci o nas | Wroc??aw | Kontakt
Powi─?kszanie piersi normalny drukuj

Zabieg powi─?kszenia piersi, znany te?? pod nazw─? augmentacji czy mammoplastyki, polega na chirurgicznym umieszczeniu implantów pod ka??d─? piersi─? w celu zwi─?kszenia jej rozmiaru i poprawy kszta??tu.

Rodzaje implantów: okr─?g??e, anatomiczne, asymetryczne.
Rodzaje implantów ze wzgl─?du na profil: niski (moderate), wysoki (high).

Wielko??─? implantatów jest podawana w mililitrach. Wybór implantu, nie zale??y od jego wielko??ci, ale od wymiaru. Przy doborze wielko??ci bierze si─? pod uwag─? budow─? anatomiczn─? cia??a, tzn. wysoko??─?, szeroko??─? klatki piersiowej, proporcje postawy, wielko??─? miednicy, wielko??─? gruczo??ów piersiowych i oczywi??cie oczekiwania pacjentki. 

S─? dwie metody umieszczania implantów: pod mi─?sie??, pod gruczo?? piersiowy.
Wybór metody zale??y od jako??ci i wielko??ci gruczo??u piersiowego, jako??ci skóry i tkanki podskórnej oraz od si??y i jako??ci mi─???nia. Zas??oni─?cie implantu musi by─? wystarczaj─?ce. Je??eli implant nie jest wystarczaj─?co schowany, jest widoczny co nie wygl─?da estetycznie. Przed zabiegiem konieczna jest konsultacja z chirurgiem, aby pacjentka zharmonizowa??a swoje wyobra??enia z realnymi mo??liwo??ciami, proporcjami cia??a i opini─? lekarza operuj─?cego.

Metoda w??o??enia i umieszczenia implantu b─?dzie zale??a??a od anatomicznych predyspozycji pacjenta i zalece?? chirurga. Implant umieszcza si─? poprzez 3-4cm ci─?cie, prowadzone albo w fa??dzie gdzie pier?? ??─?czy si─? z klatk─? piersiow─?, poprzez ciemn─? skór─? wokó?? brodawki lub te?? pod pach─?. Ka??de ci─?cie jest przeprowadzone bardzo dok??adnie, aby blizna ko??cowa by??a jak najmniej widoczna. Przy pomocy odpowiedniej preparacji tkanki zostaje wytworzona kiesze??, do której wk??adany jest implant.

Czas trwania zabiegu: 2-3 godziny
Znieczulenie: ogólne
Pobyt w klinice: 1 dzie??
Zalecany czas pobytu pod kontrol─? chirurga: 10 dni
Zalecenia przed operacj─?: 
- nie za??ywanie Aspiryny i leków pochodnych na 7 dni przed zabiegiem,
- powstrzymanie si─? od picia alkoholu, mocnej kawy na kilka dni przed zabiegiem,

Zalecenia po operacji:
- noszenie specjalnego biustonosza, bez fiszbin, bez „push upów”,
- unikanie wysi??ku fizycznego, ─?wicze?? przez 4-5 tygodni po zabiegu,
- masa?? blizn,
- stosowanie kremu poprawiaj─?cego wygl─?d blizn np. Dermatix
(c) 2009 OperacjePlastyczneWroclaw.pl - mapa strony projekt i realizacja: morekart