Klinika | Zabiegi | Ceny | Krok po kroku | Galeria zdj─?─? | Pacjenci o nas | Wroc??aw | Kontakt
Przed zabiegiem normalny drukuj

Co warto wiedzie─? przed zabiegiem:


1. Je??li rozwa??asz zabieg w naszym szpitalu, skontaktuj si─? z nami! Czekamy na Twój telefon, email lub formularz zg??oszeniowy. Odpowiemy na ka??de Twoje pytanie, sprawdzimy dost─?pno??─? wolnych terminów, oszacujemy koszt zabiegu, zaproponujemy plan pobytu i zabiegu.

2. Je??li podejmiesz decyzj─? na „tak” wype??nij formularz medyczny. Musimy by─? pewni, ??e Twój stan zdrowia jest wystarczaj─?co dobry, aby wykona─? zabieg. Ten dokument to tylko pierwsza wskazówka, informacja czy dalsze dokumenty nie b─?d─? potrzebne przed ostateczn─? kwalifikacj─? do zabiegu.


Pami─?taj! Ostateczna kwalifikacja do zabiegu odb─?dzie si─? w szpitalu po konsultacji z dr Wac??awowiczem. Konieczne te?? b─?dzie badanie anestezjologiczne. Wykonane te?? zostan─? testy krwi (grupa krwi, morfologia, etc) oraz EKG.

3. Umawiamy si─? na wst─?pn─? konsultacj─? z dr Wac??awowiczem lub dla pacjentów, którzy od razu chc─? si─? podda─? zabiegowi - na konsultacj─? oraz na zabieg w dniu nast─?pnym.


4. Na czas rekonwalescencji pacjentom spoza Wroc??awia proponujemy zakwaterowanie w hotelu lub w prywatnych apartamentach.


5. 7 dni przed zaplanowanym zabiegiem prosimy nie za??ywa─? aspiryny i innych leków zawieraj─?cych kwas acetylosalicylowy.  3-4 dni przed zabiegiem prosimy unika─? picia alkoholu, mocnej kawy i herbaty.

6. W dniu zabiegu prosimy nie je??─? i nie pi─?.


7. Przed zabiegiem konieczna jest konsultacja z dr Wac??awowiczem, podczas której pacjent zostanie poproszony o dok??adne opisanie swoich oczekiwa?? co do efektu operacji. Po dok??adnym zbadaniu i poznaniu oczekiwa?? pacjenta doktor wspólnie z pacjentem podejmie decyzj─? i zaplanuje operacj─?.

8. Konieczna jest tak??e konsultacja anestezjologa, lekarza ogólnego oraz testy krwi i EKG.

9. Pacjent zostaje przyj─?ty na oddzia?? szpitala. Zabieg odbywa si─? w tym samym dniu lub dniu nast─?pnym.
(c) 2009 OperacjePlastyczneWroclaw.pl - mapa strony projekt i realizacja: morekart