Klinika | Zabiegi | Ceny | Krok po kroku | Galeria zdj─?─? | Pacjenci o nas | Wroc??aw | Kontakt
Atrakcje Wroc??awia normalny drukuj

Wroc??aw jest pi─?knym miastem maj─?cym wiele do zaoferowania. Ka??dy z pewno??ci─? znajdzie tu co?? dla siebie.

Uniwersytet, po??o??ony nad Odr─? barokowy budynek stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych akcentów krajobrazu Wroc??awia, a znajduj─?ca si─? w nim Aula Leopoldina jest najpi─?kniejszym i najch─?tniej zwiedzanym wn─?trzem budowli zabytkowej...Panorama Rac??awicka to jedno z niewielu miejsc na ??wiecie, gdzie podziwia─? mo??na relikt dziewi─?tnastowiecznej kultury masowej. Wielkie malowid??o (15x114m), dzi─?ki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (o??wietlenie, sztuczny teren, zaciemnione, kr─?te podej??cie), "przenosi" widza w inn─? rzeczywisto??─? i inny czas. Panorama Rac??awicka to pierwsze i jedyne zachowane do dzi?? polskie dzie??o tego rodzaju...

 

Ratusz, pó??nogotycki budynek na wroc??awskim Rynku, jeden z najlepiej zachowanych historycznych ratuszy w Polsce, zarazem jeden z g??ównych zabytków architektonicznych Wroc??awia. Jego budow─? rozpocz─?to w XIIIw., obecny kszta??t Ratusz zawdzi─?cza restauracjom przeprowadzonym od XIX do XXI wieku...

 


Katedra, budowla gotycka wzniesiona w XIIIw., najcenniejszy zabytek architektury sakralnej we Wroc??awiu, warto j─? zacz─?─? od Ostrowa Tumskiego, najstarszej cz─???ci miasta ...
Opera Wroc??awska jest jednym z najwi─?kszych i najbardziej znacz─?cych teatrów operowych w Polsce. Od 1995 r. dzia??a pod kierunkiem prof. Ewy Michnik. Jako jedyna w Polsce od 1997 r. realizuje tzw. superwidowiska, spektakle przygotowywane w niekonwencjonalnych, du??ych przestrzeniach dla wielotysi─?cznej widowni, z udzia??em kilkusetosobowych zespo??ów wykonawczych, przy wykorzystaniu monumentalnych dekoracji i efektów specjalnych...

Ogród Japo??ski, po??o??ony w Parku Szczytnickim w rejonie Hali Ludowej  jest jednym z niewielu ??ladów po Wystawie ??wiatowej z 1913 roku, jakie pozosta??y we Wroc??awskim Parku Szczytnickim.
Przygotowany i urz─?dzony przez najwi─?kszego wówczas japonist─? - entuzjast─?, hrabiego Fritza von Hochberga, przy udziale japo??skiego ogrodnika Mankichi Arai - by?? per??─? wystawy...

 

Fontanna, uroczyste uruchomienie fonntanny odby??o sie 4 czerwca 2009 roku, o godzinie 22.00, w 20 rocznic─? pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce.
Po efektownej premierze, fontanna staje si─? trwa??ym i niezwykle atrakcyjnym elementem krajobrazu miasta. 
Fontanna oferuje multimedialne widowisko dzia??aj─?ce na wiele zmys??ów. Woda wystrzeliwana jest na wysoko??─? ok. 40 metrów. Na ekranie wodnym o powierzchni ponad 700m2 mo??na ogl─?da─? artystyczne animacje wzbogacone d??wi─?kami wody i muzyki. Wroc??awska fontanna jest jednym z kilku takich projektów na ??wiecie...

(c) 2009 OperacjePlastyczneWroclaw.pl - mapa strony projekt i realizacja: morekart